Rørinspektør fortviler over feil på nyanlegg ›

13.01.2018

-Med de store utfordringene på både vann- og avløpsnettet i Norge, burde det være en selvfølge at nyanlegg blir bygget med høy standard og god kvalitet. Fortsatt slurves det alt for mye, og nå må det et krafttak til for å kvalitetssikre nyanlegg i Norge.

Innovativ løsning på vent ›

13.01.2018

Det er ikke alle innovative løsninger som umiddelbart kan investeres i bærekraftige løsninger i VA-bransjen. En forutsetning for god økonomi er at markedet er klart for å ta i bruk løsningene som finnes.

 

Drømmen om kompetansesenter lever videre ›

12.01.2018

Kompetansesenteret, - en ny tid for operatørene? Det var spørsmålet avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV forsøkte å gi et godt svar på under Hallingtreff.  Grande tror senteret kan komme i gang i 2019.

Framstøt for gravefrie metoder ›

12.01.2018

Det er nødvendig med god kompetanse innen NoDig for å velge riktig metode for de ulike prosjekter. Det ønsket SSTT å synliggjøre under fagdagen i regi av SSTT og RIN på Hallingtreff. 

Fortjent hederspris til hedersmann i Bærum ›

11.01.2018

270 deltakere reiste seg og applauderte da en av de store nestorene i norsk vannbransje torsdag kveld mottok Hallingstreffs hederspris for 2018. Senioringeniør Frode Berteig fra Bærum kommune var utvilsomt både en verdig og populær vinner av prisen som ble delt ut for fjerde gang.

Håper på stor interesse for teknologiutvikling ›

11.01.2018

-Nå er det viktig å få reist kapital slik at teknologien bak NoDig-Challenge prosjektet som Oslo VAV har vært en pådriver for kan utvikles videre. Prototypen ble presentert under årets Hallingtreff på Geilo, men den må utvikles videre til en teknologisk løsning som kan operere ute i felt.

 

Utfordringer i kø på Romerike ›

11.01.2018

Prosessen med etablering av det nye renseanlegget og tilstøtende infrastruktur til Midtre Romerike Avløpsselskap IKS, MIRA, viser at samhandling er hel avgjørende for å lykkes i store VA-prosjekter.

Svensk byutvikling i rekordfart ›

11.01.2018

Daglig leder Mats Rostø i Nacka Vatten och Avfall var det svenske bidraget under avdelingen for kommunenes utfordringer i hverdagen under årets Hallingtreff. Det ble et en spennende framtidsreise som allerede er godt i gang i kommunen som ligger rett øst for Stockholm.

Stor aktør i liten kommune ›

11.01.2018

Avdelingsleder Arne Helgesen i VA-avdelingen i Lindås kommune, rett nord for Bergen, tok for seg vannforsyning i en oljekommune.  Kommunen har 15.500 innbyggere og har i flere år slitt med betydelig vannmangel. 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner