Ola Valved har full kontroll over hele ledningsnettet i Asker kommune.

Offensiv ledningsrenovering i Asker

12.01.2017

Asker kommune har en offensiv holdning til ledningsrenovering. De siste fem årene har kommunen kjørt sitt eget strømperenoveringsprogram. Under årets Hallingtreff tok ingeniør Ola Valved i Asker kommune for seg effekten og erfaringer rundt strømperenovering.

Asker kommune har kjørt rørinspeksjon av sitt offentlige ledningsnett for å sikre seg full oversikt over tilstanden på nettet. De ulike strekkene ble kodet ut fra den kvaliteten som ble avdekket. Flere strekk havnet i kategori «kritisk». Alle eldre betongrør i kommunen ble vedtatt utskiftet.

Fremmedvannet i Asker utgjør hele 63 prosent av spillvannsmengden. Askers 60.000 innbyggere forbruker i snitt 160 liter i døgnet.  Fremmedvannet koster kommunen et betydelig antall millioner kroner i året, og dette er penger som til en viss grad kan spares inn. Målet er å tette ledningsnett og kummer på en slik måte at man unngår nødoverløp. Separasjon av felleskummer er også et viktig satsingsområde.

Som følge av den jobben som er gjort er også forurensing i naturen kraftig redusert, mener Valved, Han har med egne øyne sett at innlekkingen er størst i tilknytning til kummer og ved overganger fra en dimensjon til en annen. Hans plan for å redusere innlekkingen var punktutbedringer ved brudd og lekkasjer på ledning, utbedring og tetting i kummer, strømperenovering og utskifting av ledningene der dette var nødvendig.

-Motivasjonen
er å se resultater av jobben vi utfører. Vi må kvitte oss med toppene når det gjelder innlekking. Vi må også tenke mer «kirurgisk» når det gjelder ledningsfornyelse, mener Valved. Han understreker at tilstandsvurdering er svært viktig. Asker kommune har innhentet et solid grunnlagsdata gjennom målrettet arbeid.

Asker har alltid hatt et separatsystem, men likevel må Valved konstatere en alt for høy innlekkingsprosent. Han er opptatt av å redusere toppene, og da er strømperenovering et viktig tiltak sammen med tettingen av kummene. 
-Vi kan dessverre ikke kjøre rørinspeksjon under store nedbørsmengder. Dermed må vi fysisk bli kjent med nettet når det regner, og på bakgrunn av dette ble også kum i kum løsningen utviklet, fortalte han i sitt foredrag under Hallingtreffet.  
Kommunen etablerte prosjektet «full flyt» for å oppnå sin målsetting om et tettere ledningsnett.

 Miljøgevinst
Valved er miljøbevisst, og er opptatt av at gevinsten med renoveringsarbeidet skal komme naturen til gode i tillegg til at kommunen kan spare penger på drift av ledningsnettet.
-Med strømperenovering oppnår vi en kostnadseffektiv måte å redusere fremmedvannet.  I sentrum av Asker ble det renovert nærmere 11.000 meter i løpet av et drøyt år.  I etterkant av ledningsrenoveringen ble det også foretatt kumtetting. Nesten alle nødoverløp er fjernet i det området som er renovert. Ved å sette inn dette massive støtet oppnådde kommunen en formidabel miljøgevinst, ifølge Valved.
-Fylkesmannen ville ha en fornyingstakt på èn prosent, men jeg mener vi må se på det reelle behovet.  Mitt mål er å forhindre innlekking og da må vi sette inn alle tilgjengelige ressurser der gevinsten er størst. Det betyr også at vi må få hundre prosent oversikt over hvor skoen trykker rundt om i kommunen, sier Valved videre.
Han er ikke i tvil om at strømperenovering er den mest miljømessige og kostnadseffektive måten å fornye ledningsnettet.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner