Kontakt oss
se com

Bidragsytere

Det er mange som hvert eneste år er med i planlegging og gjennomføring av Hallingtreff. Selv om årets treff blir digitalt er det likevel nødvendig med et stort apparat. Faktisk er det minst like mange aktører i sving for å sikre et vellykket treff denne gang som under tidligere fysiske arrangementer. 

Denne gang opererer vi ikke med begrepet «foredragsholdere». Det blir ingen omfattende power-point presentasjoner, men et digitalt treff der vi har hentet inn dyktig kompetanse på en rekke ulike fagområder, som er relevant for norsk og nordisk vannbransje. Når deltakerne i år ikke kan komme til Hallingplast og Vestlia Resort ønsker vi å komme ut til aktører som står midt i vannbransjens utfordringer og muligheter. Derfor lover vi en konferanse med stor læringsverdi i det vi mener er et faglig spennende og allsidig program.  

Her presenterer vi noen av de personene du vil møte under Hallingtreff 2021; 

Borghild T. Folkedal  
er sivilingeniør og rådgiver i Asplan Viak. Hun er også leder for den norske arbeidsgruppen hos SSTT, og har en nøkkelrolle som konferanseleder under Hallingtreff.   

Borghild jobber mye med å skape møteplasser for kunnskapsutveksling i bransjen, gjennom SSTT og Hallingtreff. Et fellestrekk for en typisk arbeidsdag er samhandling med andre mennesker. Det er i fellesskap de gode løsningene skapes! 

Det å kunne bruke kunnskap og erfaringer til være med å gjøre gode valg i samråd med kollegaer og kunden er inspirerende. Ingen prosjekter er like, det er stadig nye utfordringer som trigger nye løsninger. Samtidig er det å være med å bygge opp SSTT som en seriøs aktør i markedet noe jeg setter av mye tid til.  

Borghild brenner for mer bruk av bærekraftige løsninger i vannbransjen, og mener samhandling mellom de ulike aktørene i bransjen er veien å gå for å oppnå dette.  

-Vi må prate sammen, dra lærdom av hverandre og dele kunnskap. Det er så mye å lære overalt, både fra maskinføreren og rørleggeren på grøftekanten, og til advokaten som kan ramse opp lov om offentlige anskaffelser. Vi må respektere hverandre, og tørre å bevege oss utenfor komfortsonen for å oppnå gode, bærekraftige løsninger, sier hun. 

Martina Bergh Svedahl
er VA-ingeniør og fagkoordinator for NoDig i Asplan Viak AS. Hun har deltatt på en rekke Hallingtreff, og har en nøkkelrolle som konferanseleder under Hallingtreff, sammen med kollega Borghild T. Folkedal. Martina er også faglig sekretær i Rørinspeksjon Norge og er en svært synlig rådgiver i det skandinaviske NoDig miljøet.

Hun er utdannet cand.mag fra Høgskolen i Bø i Telemark, og har bred kompetanse innen VA. 

Hun har vært aktiv i RIN fra første arbeidsdag for 15 år siden.
-Det å få møte en ekte praktiker, -en som ikke nøler med å stupe ut i skitten for å sikre deg og meg rent drikkevann, det er de virkelige hverdagsheltene. En som vet hva som må gjøres og ser løsninger der andre nærmest har gitt opp. Det er en ufattelig styrke for en rådgiver å kunne ha nærhet til de praktikerne som til daglig stiller diagnosen på vannbransjens infrastruktur, sier Martina.  

Vi oppnår ikke over 100 års levetid dersom vi ikke samtidig prosjekterer og bygger løsninger som kan både driftes og vedlikeholdes, mener hun. 

Odd Borgestrand 
er videoreporteren som har besøkt en rekke prosjekter for Hallingtreff de siste månedene. Denne gang blir det «Norge Rundt» innslag fra flere steder, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. 

Odd Borgestrand har lang fartstid som radio- og TV-reporter i NRK, før han hoppet av nyhetskarusellen og ble redaktør i fagbladet VVS aktuelt. Han har deltatt på de fleste konferanser i bransjen de siste 15 årene.  Han er fast leverandør av artikler til bladene VVS aktuelt og Byggfakta, og tidligere journalist for RIN og SSTT. Han har i 30 år vært redaktør i Rehab Nytt, kontaktorganet tilNoDig bransjen, som ble utgitt av Olimb AS. Sammen med Espen Killingmo i Sweco har han også skrevet læreboka ABC for gravefri framtid.  

Steinar Tragethon 
er daglig leder i Hallingplast AS, og dermed vertskap for Hallingtreff. Det er 40 år siden han tok over som leder av familiebedriften etter at hans far gikk bort. Den gang var det fem ansatte, mens det i dag er drøyt 80 medarbeidere knyttet til Hallingplast i Norge og Sverige og i datterselskapet WOPAS.  

Steinar må betegnes som en gründer, med spesielt fokus på innovative løsninger og nærhet til markedet.  God kommunikasjon er også en del av strategien til Steinar, der han legger vekt på å visefleksibilitet og vite at det er en styrke.  Vi vil ikke bare være en bedrift. Vi vil også være en skole for bærekraftig infrastruktur, sier Steinar i ei jubileumsbok som kommer ved juletider. 

Sverre Tragethon  
er salgs- og markedssjef i Hallingplast AS og dessuten daglig leder i Hallingplast AB i Sverige, et selskap som nettopp har markert 5 års jubileum i det svenske markedet. Selskapet har de siste årene vært med å bygge svensk infrastruktur på en god måte med sitt produktspekter. 

Sverre framstår som en meget kunnskapsrik bransjemann, og har opparbeidet seg stor respekt i norsk og svensk vannbransje. Vi må også ta med at han er tidligere Norgesmester og nå regjerendefamiliemester på torader. 

Pål Medhus 
har vært en sentral bidragsyter under Hallingtreff gjennom en årrekke. Han har opptrådt med en rekke rollefigurer og har vært fyritalsmann eller toastmaster under festmiddager. 

Pål har vært en aktiv kursholder, og har erfaring fra en rekke fagfelt, spesielt innen reiseliv. Han liker å utfordre og være en pioner i opplevelsesfaget.  Vi kan trygt slå fast at han har gitt Hallingtreff-deltakere mange sterke opplevelser opp gjennom årene. I år får han en ny rolle under Hallingtreff. Så får vi se hva som kommer fra den tidligere turistsjefen på Geilo, som er mest kjent for sitt hallinguttrykk «Høve støtt».  

Stein Linholt  
er avdelingsleder for høytrykkspyling og kvalitetssikring av VA-anlegg hos Norva24 Flagstad AS på Løten i Innlandet. Han er også leder i faggruppa for Desinfisering og Tetthetsprøving i Rørinspeksjon Norge.  Stein har lang fartstid og har opparbeidet seg høy kompetanse innen blant annetrørinspeksjon, spyling og trykkprøving. Med de store utfordringene på både vann- og avløpsnettet i Norge, burde det være en selvfølge at nyanlegg blir bygget med høy standard og god kvalitet. Men sånn er det dessverre ikke. Man kan gjerne diskutere hvilke aktører som har det største forbedringspotensialet, men fakta i saken kan RIN-operatører fortelle om, og Stein er en av disse. 

Det er mange som setter stor pris på hans vilje til å dele kompetanse, og det får vi også glede av under årets Hallingtreff.  

Per Sigve Henriksen  
er driftsleder i Norva24 Sørmiljø i Kristiansand. Han har vært daglig leder i Søgne Rørservice, som nå er en del av Norva24 Sørmiljø. Per Sigve har drevet med kvalitetssikring av VA-anlegg i 24 år. Han har vært en av drivkreftene innen Rørinspeksjon Norge, og er nå medlem i faggruppa for Desinfisering og Tetthetsprøving i RIN.  

Stig Rype
er anleggsleder i ØPD og har vært en svært sentral medarbeider i forbindelse med Gjøvik kommunes etablering av reservannløsning fra Gjøvik til Biri. Om lag halvparten av strekningen er etablert medsjøledninger i Mjøsa, og Stig tilrettela sammen med sine kolleger for en vellykket senking av SESU XL i Mjøsa i oktober  

ØPD er spesialister på installasjon av sjøledninger og undervannstjenester, og tilbyr tjenester relatert til vann og avløp i skjærgården. Stig har 13 års fartstid i selskapet, og er utdannet rørlegger og plastsveiser. 

Roger Trøsviken  
er anleggsleder i Steg Entreprenør AS. Han er utdannet bilmekaniker. Etter tre år i Steg Entreprenør betegner han seg fortsatt som ganske fersk i anleggsbransjen. Som anleggsleder har han et ansvar for å ivareta prosjekter fra start til mål i tett dialog med egne medarbeidere og oppdragsgiver. Vi møter Roger Trøsviken under det spesielle NoDig-prosjektet i Skedsmo. 

Tor Heggernes  
er salgs- og markedsansvarlig i Pipeliner AS. Han er utdannet maskiningeniør og har jobbet i automasjonsbransjen innen Offshore og industri i totalt 17 år. Tor etablerte Profitek AS innen elektro og rør-bransjen i 2000, og har jobbet i Pipeliner siden 2013. Pipeliner er en entreprenør som leverer løsninger for fornying av rør og rørsystemer både onshore og offshore. Selskapet har siden etablering i 2005 utført arbeid på norsk sokkel og utvidet i 2013 virksomheten til også å omfatte offentlig sektor innen fornyelse av drikkevannsledninger.  Vi møter ham i forbindelse med Die Draw-prosjektet i Kongsberg. 

Steinar Isaksen
er daglig leder i NoDig Miljø AS i Tromsø.  Han har spesialisert seg på gravefri fornying av vann- og avløpskummer.  NoDig Miljø har de siste årene prøvd ut forskjellige produkter som finnes i markedet og mener nå å ha satt sammen den beste produktpakken som egner seg for de forskjellige prosessene av fornying av kummer.

Under Hallingtreff 2021 møter du Steinar Isaksen i arbeid med rehabilitering av en avløpskum i Tromsø, der vi kommer tett på med behandling for vanntetting, installering av nytt kumgods og etablering av en helt ny og trygg forankring. 

Isaksen har lagt ned stor innsats i forbindelse med et innovasjonsprosjekt der målet har vært å skape et fundament for hvordan kummer skal fornyes i Norge uten måtte grave opp gater for å skifte dem ut. Prosjektet er en nasjonal satsing der flere kommuner har vært med, og der Innovasjon Norge har bidratt med forskningsmidler

Olav Solheim
er senior ingeniør, prosjektleder og yrkesdykker i COWI, Fredrikstad. Dialekten avslører at Olav Solheim har sine røtter i Molde, og grunnutdanningen tok han ved Møre og Romsdal Ingeniørhøyskole, der han valgte bygg og anlegg.  Interessen for å utforske livet under havoverflaten har vært sterk, og dermed utdannet han seg også til å bli profesjonell dykker med eksamen fra Statens Dykkerskole.  Dette har han fått god nytte av i jobben som VA-rådgiver i COWI når han har jobbet med hydrografiske kart og mulighetsstudier for design av sjøledninger. Sjøledninger er etter hvert blitt Solheims spesialkompetanse, og han er mye benyttet rundt om i landet innen dette feltet. Han har vært aktiv i flere prosjekter i Mjøsa, som blir belyst under årets Hallingtreff.

Lene Sparre Thunes,
er sivilingeniør i polymerkjemi og prosjektleder i Porsgrunn kommune. Hun har mer enn 20 års erfaring fra plastbransjen i Norge. Hun har jobbet som rådgiver ved plastavdelingen til Teknologisk Institutt og Norner, Polymer Institutt for materialer og plastindustrien. I tillegg har hun jobbet for rørprodusenten Pipelife. 

Hun har deltatt på en rekke Hallingtreff og også deltatt i paneldebatter blant annet om forbedringspotensial innen PE-materialer. I år vil hun blant annet rette fokus mot testing av sveiseskjøter.

Jan Stenersen
er lidenskapelig opptatt av utfordringer og løsninger innen vannbransjen. Som medlem av den norske arbeidsgruppa i SSTT har han vist stort engasjement, og er også benyttet som foreleser på en rekke vannbransje-relaterte konferanser.

Jan har sin utdannelse fra Høgskolen i Narvik, der han tok studier innen vann og avløp i perioden 1987-1990. Han gikk deretter rett inn i rådgiverbransjen hos tidligere Grøner AS, nå Sweco, og deretter en kort tur innom Asplan Viak. Han har også vært innom selskaper som Altinex og konsulentselskapet Barlindhaug Consult AS, før han inntok posisjonen som driftsleder avløp i Tromsø kommune i 2008. Her var Jan en sentral medarbeider i 9 år, før han i 2017 valgte å starte sitt eget rådgiverselskap TroVA AS. 

Harald Berge
er driftsleder ved Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF). I deponiet på Bøler  i Skedsmo er det rørsystemer for å samle opp sigevann som renner ned gjennom deponiet. På ROAF var det svært påkrevet å få oppgradert det eksisterende systemet for å fjerne mengden av sigevann og dermed øke gassproduksjonen i deponiet. Etter et tilsyn fra fylkesmannen kom det klare anbefalinger om at deponiet måtte sikre seg bedre kontroll over sigevannet og gassproduksjonen av miljøhensyn. Da deponiet ble anlagt i 1989 ble det trolig lagt for få sigevannsledninger for å ta unna alt vannet, og det har heller ikke vært mulig å foreta inspeksjoner av ledningsnettet. Harald Berge hadde stor tro på at styrt boring var eneste reelle løsning på utfordringene, og under Hallingtreff vil han fortelle om den helt spesielle operasjonen som ble gjennomført i samarbeid med entreprenørene Steg og Østergaard.

Fredrik Johansson
Jobber som byggeleder i Gøteborg kommune, Kretslopp och vattn. Her er han tilknyttet avdelingen for prosjekt og utvikling som byggeleder og leder også avdelingens materialgruppe. Han har vært med i prosjektet AMA anlägging 2020 (allmen material- og arbeidsbeskrivelse) for anleggsarbeid innen vann- og avløpssektoren i Sverige. Videre så har han engasjert seg i komplettering av kvalitetskrav og kvalitetssikring av plastledninger og andre materialer i prosjekter for å sikre en livslengde på minimum 100 år. Johansson er også medlem i den svenske arbeidsgruppen i SSTT, der han blant annet er engasjert i å få fram beskrivelser for gravefrie metoder (NoDig).