Kontakt oss
se com

Borghild T. Folkedal

Sivilingeniør/rådgiver, Asplan Viak AS

Borghild T. Folkedal er sivilingeniør og rådgiver i Asplan Viak. Hun er også leder i  SSTT, og har en nøkkelrolle som konferanseleder under Hallingtreff. Borghild jobber mye med å skape møteplasser for kunnskapsutveksling i bransjen, gjennom SSTT og Hallingtreff. Et fellestrekk for en typisk arbeidsdag er samhandling med andre mennesker. Det er i fellesskap de gode løsningene skapes!

Det å kunne bruke kunnskap og erfaringer til være med å gjøre gode valg i samråd med kollegaer og kunden er inspirerende. Ingen prosjekter er like, det er stadig nye utfordringer som trigger nye løsninger. Samtidig er det å være med å bygge opp SSTT som en seriøs aktør i markedet noe jeg setter av mye tid til. Borghild brenner for mer bruk av bærekraftige løsninger i vannbransjen, og mener samhandling mellom de ulike aktørene i bransjen er veien å gå for å oppnå dette.