Kontakt oss
se com

Dan Magnus Gjerstad

Gruppeleder VA Overvann, Sweco

Dan Magnus Gjerstad er utdannet byggingeniør med spesialisering innen vann og avløp fra Høgskolen i Østfold. Etter endt studie startet han som prosjektleder i Bærum kommune, Prosjektenheten i 2010.
Der hadde han ansvaret for prosjektene fra skissefase, til detaljering, anskaffelse og oppfølging i byggetid. Dan har jobbet med de fleste type VA prosjekter, både grøfteanlegg og NoDig.
I august 2019 startet Dan som rådgiver i Sweco, der han er gruppeleder for en gruppe som har overvann som spesialområde. Det å ruste seg for fremtiden og prosjektere løsninger som tar hensyn til økt ekstremvær og klimaendringer står helt sentralt. 
Dan deltar under tema Grunnforhold tirsdag 11.januar kl. 09.50
Han har fulgt Jarmyraprosjektet i Bærum fra forprosjekt stadiet til utførelsesfasen som rådgivers prosjektleder.