Kontakt oss
se com

Espen Rudberg

Sivilingeniør, Feiring

Espen er sivilingeniør kjemi og produktutvikler/fagleder i Feiring, som er totalleverandør innen tilslag, asfalt og geosynteter. Han er også medlem i Teknisk byggeråstoff komite i Norsk bergindustri, og er dessuten medlem i tilslagskomiteen i Standard Norge.

Espen jobber med å utnytte overskuddsmasser fra pukkverk, og for tiden har Feiring lyktes med å bruke 100 prosent knust sand i betong i samarbeid med Betong Øst. Han jobber også med prosjektet «Sirkulær masseforvaltning» hvor Feiring leder et samarbeid med SINTEF, NGU og Fremby.

Rudberg vil delta under temaet «klima og bærekraft i praksis» onsdag kl. 11.40, der han vil ta for seg bruk av omfyllingsmasser.