Kontakt oss
se com

Frøydis Sjøvold

Multiconsult

Frøydis Sjøvold jobber som rådgiver med VA og hydrologi i Multiconsult. Hun har 26 års erfaring fra vannbransjen. Hun har variert erfaring med bla 12 år som forsker i SINTEF, bla med rehabiliteringsplanlegging av ledningsnett. Hun har jobbet med vassdrag og hydrologi som rådgiver i Sweco og med utvikling av software for vannbransjen i Powel. Siden høsten 2019 var det tilbake til rådgivningsbransjen i Multiconsult. Her er det varierte oppdrag med mye fokus på overvannshåndtering, klimaendringer og bærekraft i vannbransjen.