Kontakt oss
se com

Kai Berg

Driftsoperatør, Krødsherad kommune

Kai Berg er utdannet rørlegger og jobber til daglig som operatør med drift av vei vann og avløp i Krødsherad kommune, inkludert de store hyttefeltene på Norefjell.
I tillegg har han oppgaver i et lokale brannvesen.
Berg er med i et team på fire driftsoperatører som også drifter det nye Norefjell Renseanlegg.
Kai Berg deltar i bolken om drift og avløp onsdag kl.10.20