Kontakt oss
se com fi

Kristian Rosted Brødbæk

Teknisk direktør Transport og infrastruktur, COWI Danmark

Kristian Rosted Brødbæk arbeider i rådgiverselskapet COWI i Danmark der han har en kombinert stilling som forretnings- og teknisk direktør for transport og infrastruktur i selskapet. Han er utdannet sivilingeniør innen geoteknikk.  

Han har jobbet mye innen jernbane, først og fremst i Danmark, men også i Afrika.

-Mine jernbaneprosjekter har i hovedsak vært prosjektering av større jernbanekonstruksjoner som eksempelvis dammer, støttekonstruksjoner og fundamentering av bruer, men jeg har også jobbet mye med røretableringer under jernbanen. Da har det handlet om ulike metoder og rørdimensjoner. I forbindelse med linjekryssingene har jeg håndtert prosessen både for linjeeier, men jeg har også hjulpet BaneDanmark, som er tilsvarende norske BaneNor, i forbindelse med utarbeidelse av standardgrunnlag og godkjenning av kryss som andre konsulenter har jobbet med. på. Jeg setter stor pris på prosjektene hvor både byggherre, rådgivere og entreprenører jobber sammen for å finne det beste felles målet, sier han. Under Hallingtreff vil vi møte Kristian Rosted Brødbæk under temaet

«Når infrastrukturen skal fram» tirsdag kl. 12.40. Her vil han blant annet fortelle om banenormen i Danmark.