Kontakt oss
se com

Peter H. Eriksson

Vedlikeholdssjef ledningsnett, VAKIN

Peter er vedlikeholdssjef for ledningsnettet i svenske VAKIN. VAKIN står for Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB med hovedkontor i Umeå. VAKIN forsyner innbyggerne i Umeå, Nordmaling og Vindeln med drikkevann, renser avløpsvann, håndterer husholdningsavfall og jobber for en bærekraftig utvikling. Han vil formidle fra sin hverdag i et mellomstort svensk vann- og avløpsanlegg.

Peter har bakgrunn som rørlegger fra både den private og kommunale verden. Han har ansvar for en gruppe som hovedsakelig jobber med daglige driftsspørsmål på ledningsnettet. Dette inkluderer feilsøking, feltundersøkelser, bistand til prosjektavdelingen, utskifting av vannmålere og ikke minst lekkasjekontroll. Peter har stor interesse for å utvikle virksomheten og er nasjonalt engasjert i STLK, Svensk Teknik Läckagekontroll, som er en del av SSTT. Han er også instruktør innen lekkasjekontroll i Sverige. Peter blir med under temaet «Drift og vedlikehold» onsdag kl. 10.15, sammen med sin kollega Walter Jonasson, som er vedlikeholdssjef i VAKIN. De vil gi et innblikk i sin hverdag blant driftsoperatører i de tre kommunene i Nord-Sverige.