Kontakt oss
se com

Tom A. Karlsen

Sivilingeniør, COWI

Tom A. Karlsen arbeider som sivilingeniør i COWI AS innen fagfeltet vann- og avløpsteknikk.
Han har utdannelse fra NTH som Bygningsingeniør i 1976 med hovedfag innen temaene: Vann- og avløpsteknikk, Rensing av vann og veiprosjektering.
Karlsen har 45 års erfaring innen utredninger, hydrauliske og statiske beregninger, planlegging og prosjektering av vann- og avløpsanlegg samt gass- og fjernvarmeforsyning. Spesialist på undervannsledninger og materialvalg.