Sverre Tragethon, daglig leder i Hallingplast AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Sverre Tragethon, daglig leder i Hallingplast AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Ny sveisestandard gir lengre kjøletid

Bransjen har fått en ny standard for sveising av plastrør. Det får ganske stor betydning for alle som er involvert i sveising av dem.  Her forteller Sverre Tragethon i Hallingplast mer om NS-INSTA 2072.

Av: Jørn Søderholm

Første dag på Hallingtreff inviterte med-arrangør Hallingplast AS til omvisning og oppdatering på fabrikken. En av nyhetene her ble presentert av daglig leder Sverre Tragethon i Hallingplast AS: 

Den nye sveisestandarden NS-INSTA 2072. Den erstatter den tidligere sveisestandarden DS/INF70, som nå er trukket tilbake. Den nye standarden er oppdatert og forbedret på mange punkter. 

To av dem er spesielt viktige for alle som jobber med plastrørsystemer:  

  • Beregning av kjøletid. Tykkveggede rør får lengre kjøletid pr sveis. 
  • Krav til vulstbredde er ikke lenger et kontrollpunkt.

– Generelt ser vi i markedet en utvikling mot bruk av rør med stor veggtykkelse. Jo større veggtykkelse, jo mer restvarme vil det være i sveisen. Denne varmen må vekk, og sveisen må avkjøles til samme temperatur som omgivelsene før sveisen får styrken den skal ha. Infrastruktur skal leve lenge. Den nye standarden INSTA 2072 gir større sikkerhet for kvalitet på anlegget, og reduserer faren for å belaste sveisen for tidlig. På store, tykkveggede rør tar det tid å få ut varmen, sa Sverre Tragethon. 

Han viste to eksempler på kjøletid under den nye standarden: 

  • 110 mm x 10,0 SDR 11: Kjøletiden øker fra 15 til 16 min.
  • 630 mm x 57,2 SDR 11: Kjøletiden øker fra 39 til 68 minutter

Den andre nyheten er altså at vulsten ikke lenger skal kontrolleres på visse bredder. I stedet skal det gjøres en bedømmelse ut fra om vulsten er jevn. 

– Det kommer stadig flere materialer på markedet, og mer bruk av tykkveggede rør. Vulstene kan se ulike ut ettersom hvilke materialer det er. Da er det bedre å gjøre en prosedyresveis i starten av prosjektet. Hvis alle sveiser i prosjektet ser like ut – og prosedyresveisen er bra – så er det helt fint, sa Tragethon. 

Han orienterer nærmere om den nye sveisestandarden NS-INSTA 2072 i et innlegg på Rørbloggen.