Tre likheter – og én viktig forskjell ved Hallingtreff 2024

Hallingtreff 2024 rykker stadig nærmere. Noe er som det "alltid" har vært, og noe er forskjellig. Her er tre ting du vil kjenne igjen fra tidligere Hallingtreff, og én viktig forskjell.

I januar er det Hallingtreff igjen. Folk fra kommuner, rådgivere, entreprenører og andre i vannbransjen møtes igjen til årets største og hyggeligste fagtreff på Hallingplast-fabrikken og på Geilo.

Påmeldingen åpner i slutten av september, her på konferansesiden hallingtreff.no. Alle tidligere deltakere på Hallingtreff får tilsendt en direkte invitasjon på epost.

Har du byttet jobb eller av andre grunner byttet epostadresse siden sist? Send oss en mail på hallingtreff@hallingplast.no, så oppdaterer vi deg på listen. Eller du kan naturligvis følge ekstra nøye med på denne siden og i sosiale media.

Øystein Olimb og Terje Andersen

Øystein Olimb (t.v.) i Olimb Anlegg  AS og Terje Andersen i Råde Graveservice AS. Begge har lang fartstid i både bransjen og på Hallingtreff. (Foto: Jørn Søderholm) 

Programmet er Hallingtreff verdig

Programmet er i hovedsak klart, men ikke alle detaljer er spikret. Det som ER klart, er at det blir et program Hallingtreff verdig. Om du har vært på Hallingtreff før, så vil du kjenne igjen de viktigste byggesteinene i konferansen. De tre viktigste faktorene er som før:

  1. Program som belyser teori gjennom stålfokus på praksis, drift og konsekvenser
  2. Variert blanding av temaer, innholdstyper og fagfolk fra ulike aktører som møtes i godt lag
  3. Utstilling der vi får ta og pelle på ustyr, og deltakerne får diskutere utstyret i praksis med leverandører

Programmet setter søkelys på noen av de viktigste temaene i vannbransjen anno 2024, og gjør det i utpreget praktiske vinklinger. Noen hovedpunkter:

  • Nytt avløpsdirektiv fra EU. Hvilke konsekvenser får det – i praksis? Vi får ikke belyst alle konsekvenser denne gangen, men vi ser på spesielt én av dem som vil berøre mange kommuner: Laaange pumpeledninger.
  • Materialer og materialvalg. Driftserfaringer med ulike materialer.
  • Sveising av PE. Hva gjør man – og hva gjør man ikke?
  • Digitalisering og datafangst. "Alt" skal digitaliseres. Hva betyr det egentlig – i praksis?
  • Beredskap. Pandemien, krigen i Ukraina og "Hans" har lært oss mer enn vi ønsket om behovet for beredskap. What to do?
  • Nyheter! Oppdatering på Vannsenteret, elektrisk NoDig – og andre nyheter i vannbransjen

På ett område skiller Hallingtreff 2024 seg fra de 25(!) foregående konferansene: Fabrikkbesøket. Et fast punkt på konferansens første dag har vært et besøk med omvisning hos Hallingplast. 

Nå i høst foregår det betydelige arbeider med ombygging og utvidelse på fabrikken. Blant annet med utvidelse av kontorfløyen og med bygging av en ny produksjonshall for resirkulert PE. Som følge av disse arbeidene er det mindre plass på parkeringsområdet og inne i hallene.

– Det blir fabrikkbesøk også denne gang. På grunn av utbyggingen må det bli med et litt annet opplegg enn før. Vi planlegger dette nå, og kommer tilbake med nærmere informasjon om det senere, sier daglig leder Sverre Tragethon i Hallingplast AS.

Sterkt faglig og sosialt hyggelig

Sverre Tragethon, daglig leder i Hallingplast AS. 

Hallingtreff arrangeres i samarbeid mellom Hallingplast, SSTT og RIN Norge. Det faglige opplegget vil foregå i de samme hyggelige og staselige omgivelsene som før, hos Vestlia Resort på Geilo.

Hallingtreff 2024 har som før plass til omtrent 300 deltakere. Erfaringsmessig blir det fulltegnet, så det er ingen tid å miste når påmeldingen åpner. I utstillingen er det plass til 20-25 utstillere. Relevante utstillere vil bli kontaktet direkte av arrangøren.

Hele arrangørstaben formelig verker etter å komme til januar igjen, og møte alle gode venner, kollegaer og deltakere på Hallingtreff.

– Vi gleder oss veldig. Etter et kvart århundre med årlige treff har vi nå hatt et litt lengre avbrekk. Det blir godt og utrolig hyggelig å møte folk igjen i januar, sier Sverre Tragethon.

Utvikling og erfaring

Vannbransjen – inkludert avløp – står foran utfordringer som mer enn noen gang gjør det nødvendig å drive nyvinningsarbeid. Det betyr også å ta en fot i bakken, og se på hva som fungerer i dag. Bransjen trenger "Petter Smart-er" med gode ideer. Vi trenger akkurat like mye de som har sett hvordan ting fungerer i praksis. Praktikeren er viktigere enn noen gang i alt det nye.

– Det skal investeres utrolig mye penger framover. Vi kommer til å gjøre alt for mange feilinvesteringer om vi ikke har med de som vet hvordan ting funker, sier møtelederne Borghild Folkedal og Martina B. Svedahl. I en artikkel på Rørbloggen forteller de mer om arbeidet med programmet.

Mer for de yngste i vannbransjen

De yngste i bransjen får en større rolle nå enn på tidligere Hallingtreff. Både gjennom representasjon fra VA-Yngre og i programmet. De yngste er ferskest, og mangler – enn så lenge – erfaringen fra de eldste. Men de sitter også på en kompetanse de mer erfarne ikke har.

– Vi kan ikke bare gå til de eldste med 30 års erfaring i banken. Vi må koble dem sammen med de nye, som kan digitale verktøy. Ulik kompetanse må kobles sammen, sier Borghild og Martina i Rørbloggen-posten.

Det er der vi har Hallingtreff-ånden: Samle, formidle og diskutere kunnskap i alle ledd i verdikjeden. Alle bringer noe til bordet. Programmet til konferansen i januar er midt i plommen av Hallingtreff-ånden. Vi gleder oss veldig til å møte deg og resten av bransjen på Geilo i januar.

Og ja; Peder kommer også. I tilfelle du lurer...