Sjur Tveite, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. (Foto: Jørn Søderholm)

Sjur Tveite, Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. (Foto: Jørn Søderholm)

Slik blir det nye vannsenteret

Til høsten er det endelig byggestart på vannsenteret i Ås. I første omgang blir det med VA-installasjoner, men uten permanent bygg. Daglig leder Sjur Tveite orienterer.

Av: Jørn Søderholm

– 250 000 visninger på noen få dager. Selv ungdommen i huset hjemme hos meg syntes det var bra. Det viser at det er stor interesse for det vi holder på med. 

Det sa Sjur Tveite i et innlegg på Hallingtreff. Nei, det var ikke besøkstallet på det nye vannsenteret han snakket om, selv om Tveite er daglig leder for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Populært kalt "Vannsenteret" og en av de mest omtalte og etterlengtede institusjonene i norsk vannbransje de siste årene. 

Han snakket derimot om en liten filmsnutt om behovet for utskifting av en aldrende infrastruktur. Filmen ble delt i sosiale media noen dager før Hallingtreff, og har blitt mye sett og delt.

Vannsenteret - Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Vannsenteret på Ås har vært ønsket og snakket om i bransjen i mange år. Til høsten er det endelig byggestart. 

– Det er mange interesser og mye som skal på plass. Styret har besluttet å bygge et senter uten permanent bygg i første omgang. I stedet skal vi bruke ressursene på det viktigste: VA-installasjoner. Det viktigste er å etablere et trenings- og testfelt som skal være hjerte og hjerne i anlegget. Så får vi heller bruke et midlertidig bygg til å hus folk, sa Tveite. 

Tveite har i et innlegg på Rørbloggen tidligere i år orientert mer detaljert om det kommende senteret. 

Å dømme etter graden av nikking og istemmende, lavmælte "ja-er" i forsamlingen ser det ut til å være utbredt enighet i bransjen om den prioriteringen. Vannsenteret har engasjert Trond Alm som byggeleder.

To første faser av anlegget

I løpet av høsten skal det rekrutteres en kursansvarlig. Med oppstart etter sommeren er det to ting som skjer det kommende året: 

  1. Fase 1 - 2. halvår 2022: Testanlegg som speiler et kommunalt VA-nett, med en tilhørende driftssentral på 30-40 kvm. 
  2. Fase 2 - 1. halvår 2023: Test- og demoanlegg for grøft og et demofelt for NoDig-metoder. 

– Dette er et anlegg av bransjen og for bransjen. Det preger hvordan vi har realisert det. Nærstående kommuner som Ås, Oslo og Nordre Follo bidrar med anleggslag i gjennomføring. Mange andre kommuner er med på spleiselag. På leverandørsiden har vi et tett og godt samarbeid med leverandører. Det trengs mye produkter, og dette blir spesifisert nå i sommer. Over sommeren er det byggestart, sa Tveite. 

Anlegget skal først og fremst levere kurs og opplæring. 

– Det skjer i tett dialog med Norsk Vann, RIN og SSTT. Hallingtreff er en viktig inspirasjon. Her blir det fokus på teknologiutvikling og testing, og så skal vi bygge opp kapasitet utover for å utvikle kurs og opplæringspakker i forhold til bransjens behov. Vi skal treffe på behovene som er der ute, sa Sjur Tveite.