Kontakt oss
se com fi

Program

Hallingtreff 2022 arrangeres 13. - 15. juni. Arrangørene Hallingplast AS, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society of Trenchless Technology (SSTT). Merk at programmet oppdateres løpende.
Årets tema for konferansen er: Verdien av samhandling. 

12:00

Lunsj hos Hallingplast

12:30

Velkommen til Hallingplast

12:45

Fabrikkvandring og faglig påfyll

Omvisning i produksjon, resirkuleringsavdelingen, og innføring i sveiseteknikk og montering av PE-plater. Fra scenen vil vi høre mer om SESU-XL med Sverre Tragethon i Hallingplast, trenching av grøft på sjøbunn med Fredrik Rusten i Dykkerteknikk, oppdatering om ny sveisestandard med Sverre Tragethon i Hallingplast og fossilfrie plastrør og ISCC PLUS-sertifisering med Guro L. Lilleslåtten i Hallingplast

16:00

Avreise til Vestlia Resort

18:30

Middag og mingling på hotellet

08:00

Velkommen til det 25. Hallingtreff

08:30

Å spille hverandre gode

Jan Thore Fedje, selvstendig næringsdrivende

08:50

Utstillingsvandring

09:50

Tema 1: Grunnforhold

Geoteknikk før og nå. Tre prosjekteksempler som belyser utfordringer og muligheter ved krevende grunnforhold. Paneldebatt med ekspertise fra bransjen og salen: Utfordringer og muligheter. Når må geotekniker involveres? Hvordan treffe riktig ift omfang og hvilke grunnundersøkelser man gjør? Deltakere: Terje Andersen (Råde Gravesevice), Øystein Olimb (Olimb Anlegg), Ingvild Tørum og Sigbjørn Seland (Bærum kommune).

11:15

Lunsj og utstillingsvandring

12:40

Tema 2: Når infrastrukturen hindres av krav fra andre aktører

Økt fortetting og stort etterslep på ledningsfornyelse gir flere treffpunkt mellom ulike infrastruktureiere. Hvordan oppleves samhandlingen aktørene imellom, og er kravene som stilles riktige? Hva når sterke særinteresser øker prosjektkostnad og fremdrift? Deltakere: Øystein Olimb (Olimb Anlegg), Linda Øie (Novaform) og Kristian Rosted Brødbæk (COWI DK).

14:00

Utstillingsvandring

14:40

Tema 3: Samspill

Samspillkontrakter - mål og mening. Hva er fordelene med samspill? Hva er forutsetningene for et godt samspill? Erfaringer fra konkrete prosjekter. Deltakere: Josefin Jankes (NCC), Hendrik Panman (Kjeldaas), Anette Hansen (Skien kommune), The Sofie Halvorsen Erdal (NCC) og Just Offert Ohlsen (Bærum kommune).

15:50

Mitt liv med undervannsledninger

Bokbad: Tom A. Karlsen forteller om sine erfaringer fra et langt yrkesliv, og leser fra den nylig lanserte håndboken om undervannsledninger.

16:30

Fagdagen avsluttes

19:30

Festmiddag og mingling på hotellet

08:30

Velkommen til dag 2

Med oppsummering av dag 1

08:35

Tema 4: Utvikling og tekniske muligheter

Vi ser på hva som skjer i bransjen gjennom ulike utviklingsprosjekter: Finnes det noen nye metoder for lekkasjesøk? Hvordan vil fremtidens kum se ut? Vil drift og vedlikehold i fremtiden få hjelp fra kunstig intelligens og The Internet of Things. Deltakere: Thomas Engen (PSO), Anders Nygård (Telemark Technologies) og Jonas Nilsagård (TensionCam Systems).

09:50

Kaffepause og matbit

10:15

Tema 5: Drift og vedlikehold

Vi møter hverdagsheltene som drifter ledningsnettet. Hva skiller oppgavene fra små, mellomstore og store ledningseiere? Deltakere: Vidar Jellum (VA Consult), Morten Bachmann (Bærum kommune), Kai Berg (Krødsherad kommune), Walter Jonasson og Peter H. Eriksson (VAKIN).

11:15

Nytt om Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Sjur Tveite, Daglig leder

11:25

Kaffepause

11:40

Tema 6: Klima og bærekraft

Hvordan brukes klimabudsjett og klimaregnskap i prosjekter? Hva er de nye trendene for bruk av omfyllingsmasser? Hvordan ligger det an med det grønne skiftet i plastbransjen? Deltakere: Frøydis Sjøvold (Multiconsult), Espen Rudberg (Feiring Bruk) og Thor Kamfjord (Norner).

12:45

Avslutning av Hallingtreff 2022

12:50

Lunsj

13:30

Bussavgang til bergenstoget

14:30

Bussavgang til Oslo