Kontakt oss
se com

Program

Hallingtreff 2022 arrangeres 13. - 15. juni. Arrangørene Hallingplast AS, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society of Trenchless Technology (SSTT). Merk at programmet oppdateres løpende.
Årets tema for konferansen er: Verdien av samhandling. 

12:00

Lunsj hos Hallingplast

12:30

Velkommen til Hallingplast

12:45

Fabrikkvandring og faglig påfyll

Det bli omvisning i fabrikk, innføring i sveiseteknikk, faglige innslag fra scenen, mm.

16:00

Avreise til Vestlia Resort

19:30

Middag og mingling på hotellet

08:00

Velkommen til det 25. Hallingtreff

08:30

Å spille hverandre gode

08:50

Utstillingsvandring

09:50

Tema 1: Grunnforhold

Geoteknikk før og nå. Tre prosjekteksempler som belyser utfordringer og muligheter ved krevende grunnforhold. Paneldebatt med ekspertise fra bransjen og salen: Utfordringer og muligheter. Når må geotekniker involveres? Hvordan treffe riktig ift omfang og hvilke grunnundersøkelser man gjør?

11:20

Lunsj og utstillingsvandring

12:45

Tema 2: Interessekonflikt i grunnen

Når infrastrukturen skal fram, men hindres av krav fra andre aktører. Prosjekteksempler, blant annet da styrt boring medførte togstans i Drammen "Erfaringsdeling og paneldebatt med bransjeaktører og salen: I hvilken grad skal ledningseier la seg styre av krav fra offentlige/private/øvrige interesser? Er kravene reelle og forankret i organisasjonen til den som fremsetter kravet? Stilles for høye/urimelige krav? Er det rett at sterke særinteresser skal øke prosjektkostnad og fremdrift?

14:00

Utstillingsvandring

14:40

Tema 3: Samspill

Samspillkontrakter - mål og mening. Presentasjon av to gjennomførte samspillskontrakter fra vannbransjen. Erfaringsdeling. Paneldebatt med samspillsaktørene og salen: Forutsetninger for et godt samspill.

15:50

Mitt liv med undervannsledninger

Tom A. Karlsen forteller om sine erfaringer fra et langt yrkesliv, og leser fra den nylig lanserte håndboken om undervannsledninger.

16:30

Fagdagen avsluttes

19:30

Festmiddag og mingling på hotellet

08:30

Velkommen til dag 2

Med oppsummering av dag 1

08:40

Tema 4: Utvikling og tekniske muligheter

Vi ser på hva som skjer i bransjen gjennom ulike utviklingsprosjekter: Finnes det noen nye metoder for lekkasjesøk? Hvordan vil fremtidens kum se ut? Vil drift og vedlikehold i fremtiden få hjelp fra kunstig intelligens og The Internet of Things.

10:00

Kaffepause og matbit

10:20

Tema 5: Drift og vedlikehold

Teknisk gode valg for drift og vedlikehold i prosjekteringsfasen. Innblikk i hverdagen til tre driftsoperatører (liten, middels og stor kommune.

11:30

Kaffepause

11:45

Tema 6: Klima og bærekraft

Hvordan brukes klimabudsjett og klimaregnskap i prosjekter? Hva er de nye trendene for bruk av omfyllingsmasser? Hvordan ligger det an med det grønne skiftet i plastbransjen?

12:40

Avslutning av Hallingtreff 2022

12:45

Lunsj