Øystein Olimb på scenen under Hallingtreff 22 sammen med Martina Bergh Svedahl.

Øystein Olimb på scenen under Hallingtreff 22 sammen med Martina Bergh Svedahl.

– Viktig plattform for kunnskap om VA

Øystein Olimb (57) er superveteran i VA og NoDig – og på Hallingtreff. Han har vært med på nesten alle 25 utgavene, og kan ikke tenke seg en bedre måte å starte det nye året på. Hvorfor er Hallingtreff så viktig?

Tekst: Jørn Søderholm

RÅDE: – Jeg er en praktisk mann, med utdannelse som byggmester "i bånn". På Hallingtreff har det alltid vært fokus på det utøvende. På flinke hender.

Det sier Øystein Olimb (57), daglig leder i Olimb Anlegg AS. Han har jobbet i familiebedriften for i siden 1998. Da begynte han som anleggsleder, en rolle han hadde helt til han tok over som daglig leder for to år siden.

25 år med driftsansvar på prosjekt og i bedrift, og han var også med gjennom en prosess der Olimb Anlegg oppsto parallelt med Olimb Rørfornying og der sistnevnte ble solgt til Aarsleff.

NoDig entreprenør

Olimb Anlegg AS har hele tiden vært 100 prosent familiebedrift og 100 prosent NoDig entreprenørbedrift.

Øystein har også lang fartstid på Hallingtreff. Nesten like lang som bror Tor Erik.

– Tor Erik var tett på Arve Hansen, Steinar Tragethon og Ola Sandum i starten. Arve Hansen var den viktigste startmotoren. Han brant virkelig for det gravefrie. Derfor var det naturlig at Sandum og Olimb var med. Jeg husker godt at vi taua utstyr opp til Hallingplast, rigga opp borerigger og blokkeutstyr til demonstrasjoner. Det var et sterkt NoDig-faglig fokus helt fra starten, og det var lesten i mange år framover. Vi promoterte ut mot kommuner og bestillere. Det var ikke mange fora å treffe folk i på dette fagfeltet. Derfor var Hallingtreff så kjærkomment, sier Olimb.

Arrangementet har gjennom årene endret litt på form og karakter. Øystein Olimb er glad for at det knallharde fokuset på praksis og utførende alltid har vært med.

Øystein Olimb t.v., her sammen med Terje Andersen i Råde Graveservice AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Hallingtreff er praktisk og faglig

– Hallingtreff hadde aldri i verden hatt den solide standingen det har uten det praktisk-faglige fokuset. Folk kommer tilbake år etter år av én grunn: Fordi det er faglig godt. Cluet er å balansere det teoretiske mot det praktiske. At teoretikerne og praktikerne møtes, har en felles respekt for hverandres fagområder og betydning av begge deler. Sånn er det fortsatt, sier han.

Gjennom årene har Hallingtreffs faglige fokus utvidet seg til et større VA-faglig perspektiv, men NoDig-metoder spiller fortsatt en viktig rolle.

Øystein Olimb er glad – og stolt – over at Olimb Anlegg AS gjennom disse årene har fått bidra til mye av utviklingen i metodikken. Her har teknologi, mekanikk og kreativitet fått bryne seg på hverandre. Det har flyttet mange grenser for hva man kan gjøre med grøftefrie metoder.

– Hallingtreff har vært en viktig motor i den utviklingen. Her har man igjen og igjen tatt opp aktuelle problemstillinger, som ofte har vært i grenselandet for metodene. Så lenge komiteen greier å holde programmet så aktuelt to-the-point og finne aktuelle temaer som treffer, så vil det nok bestå i all overskuelig framtid, sier han

Åpenhet for andre i faget

Han bemerker spesielt den stoltheten Tragethon-familien viser overfor faget og fabrikken, kombinert med en stor åpenhet for alle andre i faget.

– Det er så jordnært og ekte. Det setter jeg veldig stor pris på, sier han.

Han har selv deltatt på flere Hallingtreff enn han husker eksakt, men anslår det til "et sted mellom 20 og 25". Han har også holdt faglige innlegg på mange av treffene. Han tilhører selv den godt voksne og erfarne generasjonen i bransjen, men har en klar oppfordring til bedrifter og kommuner i vannbransjen:

– Send de unge, ferske til steder som Hallingtreff. De trenger å lære og å bygge nettverk. Hallingtreff er den aller beste kunnskapsplattformen for VA-bransjen vi har i landet. Det er et unikt sted å tilegne seg ny kunnskap og møte andre i bransjen. Ingen kan vite alt, men det er veldig nyttig å få møte dem man kan spørre når det trengs, sier Olimb.

– Har du noen ønsker og tips om temaer til programkomiteen?

– Ja. Vi trenger mer fokus på kontrollordninger og en bedre kvalitet. Det er en alt for høy lekkasjeprosent ute og går. Det er forsmedelig at det skal lekke så mye, selv på nye anlegg. Andre land får til en mye lavere lekkasjeprosent. Hvorfor er det sånn? Og så skulle jeg gjerne sett enda mer NoDig. Men der sitter jeg vel litt glasshus, humrer Olimb.