Fredrik Rusten, COO i Dykkerteknikk AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Fredrik Rusten, COO i Dykkerteknikk AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Slik graver de kabel og rørledning ned i havbunnen

Dykkerteknikk AS  beskytter kabler og rør ved å grave dem ned i havbunnen. Trenching-metoden er norsk, utviklet på 70-tallet og fungerer på løsmasse- og leirebunn helt fra flomålet. Her forteller driftsleder Fredrik Rusten om utstyret og metoden som ble utviklet av hans far.  

Av: Jørn Søderholm

Første dag på Hallingtreff inviterte med-arrangør Hallingplast AS til omvisning og oppdatering med et "miniseminar" på fabrikken. Her orienterte Fredrik Rusten i Dykkerteknikk AS om selskapets metode og utstyr for å grave kabel og rørledning ned i havbunnen. Metoden bygger på s.k. fluidisering av sjøbunnen. Et stort volum av vann spyles ned i underlaget, og graver en grøft ved å løse opp massene i underlaget.

Beskytter kabel og rør på havbunnen

– Verdifull kabel og rørledning blir gravd ned i havbunnen, godt beskyttet mot påkjenninger og skader. Jetting er en kostnadseffektiv metode. Det er viktig å kartlegge havbunnen først. Trenching er nemlig helt avhengig av at det er gravbare masser i bunnen, sa Fredrik Rusten. 

Han er COO (driftssjef) i Dykkerteknikk AS. Inntil nylig arbeidet han som subseakonsulent på prosjektsiden i Nexans, der han har brukt Dykkerteknikk AS som leverandør. Han har tidligere erfaring som metningsdykker offshore. Han er også sønn av Olaf Rusten, som først etablerte Dykkerteknikk AS. 

Spylemaskin som kjører på bunnen

Spylemaskinen er en hjulgående konstruksjon som ruller på bunnen. Den trekkes framover av det samme trykket som graver i underlaget. Maskinen senkes ned med kran fra moderfartøyet og settes oppå røret eller kabelen som skal graves ned. Den klemmes fast i ledningen med ruller, og er klar til start. 

– Nedgraving av PE-rør undervannsledning er en utfordring. De utvendige belastningsloddene hindrer bruk av det mest effektive utstyret, og gjør at ledningen må graves ned manuelt. SESU og SESU-XL er derimot godt egnet, på grunn av jevn ytre diameter, sa Fredrik Rusten i sitt innlegg. 

Han orienterer nærmere om Dykkerteknikk AS, metoden og utstyret i en artikkel på Rørbloggen.